Indkaldelse til generalforsamling for Nøvling IF 2021 findes nedenfor.

!! OBS !! (Opdateret 24/03-2021): Generalforsamlingen bliver afholdt virtuelt pga. situationen omkring corona og det nuværende forsamlings. For at deltage i den virtuelle generalforsamling, klik da på følgende link: Link til virtuel generalforsamling (Teams)

Virker ovenstående link ikke, kopier da følgende til din browser:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU3MGZmYmUtYTllZC00YjBmLTk2NzEtNjMzMjQ4MjUyZjMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225e9df7c3-f662-4494-9450-adca5cda1713%22%2c%22Oid%22%3a%229d3f8b80-28e5-4a03-b91e-d1808b09fcaa%22%7d

Indkaldelse til generalforsamling 2021