Generelle regler

Det er ikke tilladt at medbringe, indtage eller være påvirket af euforiserende stoffer i forbindelse med aktiviteter i Nøvling IF, eller i aktiviteter hvor klubben repræsenteres ud af til. Dette gælder i alle situationer, både træning, kamp og sociale arrangemen-ter.

Der må ikke indtages alkohol ved eller i nærheden af tidtagerpulten.

Der må kun indtages alkohol i selskab med ungdomsspillere i det omfang, at du kan køre bil. Der opfordres til slet ikke at indtage alkohol i selskab med ungdomsspillere.

Sanktioner ved overtrædelse af reglerne i rusmiddelpolitikken

Medlemmer, der overtræder klubbens regler i rusmiddelpolitikken skal omgående forlade den pågældende aktivitet. Vedkommende vil herefter blive indkaldt til en samtale med udvalgte medlemmer fra bestyrelsen med henblik på konsekvenserne heraf. Der tages i denne ombæring stilling til vedkommendes fortsatte medlemskab i klubben.

Rusmiddelpolitik – gældende fra 1. august 2018