Årshjul Nøvling Idrætsforening 2015/2016

Januar 2. runde JHF turneringen

Medlemsregistrering til diverse samarbejdspartnere

Indkaldelse til generalforsamling

Få opgørelse / regnskab fra Juletur og Krudtsalg

Planlægge aktiviteter / håndboldkaravane for foråret.

Tidtagerlister/hal sekretærer (forår)

Kontingentopkrævning

 

Februar Tilmelding ungdomsturneringen (NUT)

Finde hjælpere til NUT (Konkrete opgaver)

Udarbejdelse af formandens beretning

Kontingentopkrævning – Opfølgning

Tilmelding til håndboldskole

 

Marts Godkendelse af årsregnskab

Slutrunde JHF

Kredskampe

Generalforsamling

Træningstider for maj/juni fastlægges

Sidste ungdomstræner møde

Ansøgning om haltider hos Aalborg Kommune

Forældremøder

Planlægning af ungdomsafslutning

Planlægning af håndboldskole

 

April JM og evt. DM runde (ungdomshold)

Telegrammer til konfirmation

Planlægning af diverse møder

Ansøgning Aalborg Kommune om tilskud til ungdomsturnering

Ungdomsturnering (NUT)

Ungdomsafslutning

Seniorafslutning

 

Maj Træningstider for opstart fastlægges

Optælling og bestilling af spillertøj

Hjælperfest  (Evt. trænerfest)

 

Juni Uge 25: Sidste træning

Første markedsføring af damefest

 

Juli Sidste uge: udsendelse af info til spillere om træningsopstart

 

August Træning starter

Tilmelding til kvalifikationsturnering ungdom

Afholdelses af håndboldskole

Planlægge aktiviteter / håndboldkaravane for efteråret med skolerne.

Tilmelding til opstartsstævne (senior)

Tilmelding til forturnering (ungdom)

Udlevering af spillertøj

Regnskab for NUT

Bestyrelsesseminar

Trænermøde ungdom/senior + udlevering af trænerdragter (må ikke være sidste onsdag i august pga. DHL-stafet)

 

September Turneringsplanlægning

Tidtagerlister/halsekretær

1. uge i september tilmelding for ungdomshold til ordinær JHF turnering

Opstart træning mini/micro hold

Kvalifikationsrunde 1. og 2. Division (ungdomshold)

Børneattest

Sidste weekend: Opstart af JHF vinterturnering

Planlægning af julebanko

Kontingentopkrævning

Damefest

Opstartsstævne (senior)

Forturnering (ungdom)

Planlægning juleafslutning

PR til NUT (Facebook, hjemmeside, instagram osv. evt også til Norge)

Forældremøder (Elsebeth + ungdom/børneformand deltager for at oplyse omkring frivillige opgaver)

 

Oktober Tilmelding til juleturnering

Møde med Intersport ang. balance i sponsorat fra Hummel

Kontakt til nuværende træner (senior) angående kontraktforlængelse/kontraktstop

 

 

November Trænermøde (ungdom)

Ansættelse af seniortrænere til kommende sæson

Julebanko

Kontakt nuværende ungdomstrænere angående næste sæson

Finde hjælpere til NUT

 

 

December Evt. julearrangement – fangerne på fortet? (ungdom)

Ny puljeturneringer og fastlæggelse af kamptidspunkter for JHF turneringen

Udarbejdelse af ansøgning om tilskud fra Sifa

Regnskab for Julebanko

Juleturnering

Planlægge trænere til kommende sæson for ungdomshold (unge trænere)

Nytårskrudt salg