Ungdomsudvalg

Nøvling IF har et ungdomsudvalg, som bl.a. skal være med til at sikre at Nøvling IF har en ungdomsafdeling, som fungerer godt. Vi holder møde ca. en gang om måneden, hvor vi arbejder med planlægning og koordinering af aktiviteter og diskuterer mål og indhold i ungdomsudvalgets arbejde. Ungdomsudvalget består af forældre, som repræsenterer de forskellige hold i ungdomsafdelingen:

Hold Repræsentanter
U6-U8 Klarup U6-U8 Klarup Jytte Binderup-Ernstsen, jytteb@gmail.com, 26771285
Henrik Hovgaard Kristensen, hmk.dks@gmail.com, 40598669
Dorte A. Juul-Larsen, dorte.juul.larsen@gmail.com, 28402272
U6-U8 Gistrup Hans Ulrik, huulriksen@gmail.com, 20948287
Helene Voss Klausholm, h-vk@hotmail.com, 23222181
U11D + U13P Jane Bach Pedersen, janebach76@hotmail.com, 22302021
U13D Sanne Lund Clement, clement@dps.aau.dk, 22125544
U15D + U17D Finn Bøgedal, fam.boegedal@gmail.com, 25560855
U16P
U17D Thomas Vibjerg Hansen, tvh@aub.aau.dk, 30531839

I øjeblikket mangler der en repræsentant fra U14 og U16 Piger. Man er velkommen til at kontakte Thomas Vibjerg Hansen, hvis man ønsker at repræsentere et hold i ungdomsudvalget.

Ungdomsudvalgets medlemmer har i samarbejde med Nøvling IF’s bestyrelse (herunder Ungdomsformanden) fundet frem til disse overordnede formål med Ungdomsudvalget:

  1. Ungdomsudvalget har fokus på det sociale i klubben, som kan ligge ved siden af de aktiviteter, som de enkelte hold selv laver. Klubben er meget afhængig af alle de frivillige, som står for eller melder ind i forhold til de enkelte aktiviteter, men Ungdomsudvalget kan f.eks. bistå med koordineringen af eksisterende tiltag, men også ved at tage initiativ til nye sociale tiltag efter behov og ønsker.
  2. Ungdomsudvalget har det overordnet ansvar for, at der ligger en plan eller drejebog for, hvordan klubben modtager nye børne- og ungdomsspillere og forældre. Den skal rette sig mod både helt ”grønne” børn/unge og forældre, og mod håndbolderfarne børn/unge og forældre, som evt. kommer fra andre klubber.
  3. Ungdomsudvalget kan være med til at sikre god kommunikation og information ml. børne- og ungdomshold, deres forældre og ungdomsformanden/bestyrelsen. F.eks. hvis bestyrelsen gerne vil have bragt noget videre ud til holdene eller hvis holdene og forældre gerne vil have bragt noget videre til ungdomsformanden og bestyrelsen.

Ungdomsudvalget koordinerer og planlægger (visse i samarbejde med diverse andre udvalg) følgende aktiviteter i 2019:

  1. Ungdomsafslutningen 29. marts
  2. DHF Håndboldskolen i august i Nøvling IF
  3. Udarbejdelse af drejebog i foråret 2019 vedr. velkomst til nye spillere og forældre
  4. Standerhejsning efter sommerferien i august
  5. Juleafslutning i december
  6. Samt indgår delvis i andre aktiviteter efter behov i samarbejde med andre udvalg

Vi er selvfølgelig åbne for gode forslag eller andre input. Så I er altid velkomne til at kontakte en af ungdomsudvalgets repræsentanter.