Generalforsamling d. 22. marts 2017

Referat:

 1. Valg af dirigent og referent
 • Dirigent: Christian Flou
 • Referent: Søs Christensen

 

Antal fremmødte: 9 personer

 

 1. Formandens beretning
 • Læs fulde version i vedhæftet fil, på www.noevlingif.dk eller på vores Facebookside
 • Hovedpunkter:
  • Bestyrelsestur med det formål at arbejde videre på årshjulet og især at ”Knække Kurven” i samarbejde med udviklingskonsulenterne Rikke Nielsen og Jens Ulnits. Herunder at forbedre klubbens frivillighedsstrategi.
  • Generelt er vi godt besat på alle årgangene. Eneste årgang vi ikke har repræsenteret er U10 piger
  • Samarbejde med IH Aalborg, der giver børn med udviklingshandicap mulighed for at spille håndbold
  • Positiv udvikling på både herre- og damesiden. Især stor udvikling på herresiden og har resulteret i et nyt hold.
  • Nyt tiltag der handler om skadesforebyggende træning. Vi har fået udlært tre instruktører
  • Udvalg fik stablet nye baner op på seks uger
  • Skulle afprøve vores nye indkøb til planlægningen af selve turneringen  
  • Havde 5 års jubilæum og er et voksende tiltag på deltagere
  • Nyt tiltag med flot tilslutning
  • Nyt tiltag som juleafslutning. Masser af positiv respons.
  • Godt givende for klubben
  • Nyt sponsorudvalg der har arbejdet hårdt på et nyt ’katalog’
  • FU Seminar
  • Medlemmer/spillere
  • Kidz Håndbold
  • Senior
  • Newton
  • Beach Baner
  • NUT
  • Damefest
  • Julebanko  
  • Fangerne på Fortet
  • Nytårskrudt
  • Sponsorudvalg
 • Oplæg af Rasmus Køster fra sponsorudvalget
  • Blandt andet guld-, sølv- og bronzesponsorat
  • Det kommer an på hvad der foretrækkes. Alle muligheder er åbne – der er rig mulighed for at få printet ud eller tilsendt en PDF
  • Vil blive taget videre senere
  • Indtil nu har de været ude at følge op på hvilke aftaler der eksisterer og prøvet af konceptualisere hvad det vil sige at være sponsor i Nøvling IF
  • Har udviklet et sponsorkatalog der skal fungere som et konceptmanual, hvor der er i alt 15 muligheder for sponsorat. Skal kunne tages med ud til mulige sponsorer og eksisterende
  • De mangler nogle til at hverve sponsorer
  • Spørgsmål: hvad gør man hvis man skal ud at præsentere det? Skal man have kataloget med ud eller skal det være i papirform?
  • Spørgsmål: er der mulighed for at købe en trykkemaskine selv?

 

 1. Fremlæggelse af regnskab af Danni Jakobsen
 • Overordnet tal:
  • I 2016 ender årets resultat på minus
 • Klubben har en god likvid beholdning og anses for at være en ’sund klub’
 • Indtægter:
  • Kontingenter ligger stabilt i forhold til de sidste par år – Vi har været gode til at søge tilskud fra kommunen
  • De oprindelige indtægter på sponsorindtægterne er blevet flyttet ned under posten ’tøj, bolde, osv.’, hvorfor de samlede indtægter på disse poster tilsammen giver det samme  
  • En ny post er standerhejsning, der har givet et fint overskud
 • Omkostninger:
  • Newton har været en stor post år 2016, men skal ses som en langsigtet investering
  • Overordnet er Nøvling IF’s hovedforenings omkostninger er faldet
 • Man kunne overveje ændringer i indtægterne fx kontingent for at kunne dække nogle af udgifterne
 • NUT gav et mindre overskud i forhold til 2015
 • Regnskab er godkendt af fremmødte

 

 1. Fremlæggelse af budget for 2017 af Danni Jakobsen
 • Håber at sponsorindtægterne vil stige i 2017
 • Juleaktiviteterne, damefest osv. forventes en stigning på små 6 procent
 • NUT udgår desværre for år 2017 regnskab
 • Udlandsturen til Prag skal gerne gå i 0
 • Tøj og dragter; omkostningerne vil formentlig stige, da tøjet skal skiftes ud, men forhåbning om at sponsorindtægterne vil gå ind at dække nogle af omkostningerne
 • Overordnet forventes der et årsresultat på minus

 

 1. Indkomne forslag
 • Der har ikke været nogle

 

 1. Valg

Kasserer for de næste 2 år – Danni Jakobsen er valgt

Referent for de næste 2 år – Søs Christensen er valgt

Næstformand for de næste 2 år – Mogens valgt

Damerepræsentant for de næste 2 år – Mia Skovmark og Amalie Falk er valgt

Ungdomsformand for de næste 2 år – Thomas Kloster er valgt

Formand for ungdomsudvalg for 1 år – Thomas Kloster er valgt

Nøvlings Ungdoms Turnerings repræsentant for 1 år – Generalforsamlingen giver bemyndigelse til at bestyrelsen skal finde en som vil træde til fremadrettet til næste års generalforsamling.

Valg af revisor for 1 år – Thomas Tomra er valgt

Valg af revisorsuppleant for 1 år – Dorte Brinkholm er valgt

 

 1. Eventuelt

Opførsel i hallen: Trænerne og lederne bør bruge dommerne konstruktivt under kampene. Det opfordres til at tilskuerne stopper med at tale grimt til dommerne – de gør det frivilligt. Brok i hallen giver ikke et godt image. Vi bør alle være gode forbilleder for de ungdomsspillere, der sidder på tilskuerpladserne. Budskabet om dette bør spredes og kan eventuelt gøres ved at investere i en roll-up til at stå ved hallens indgang, så alle tilskuerne kan se hvilke regler der gælder som tilskuer i Klaruphallen.

 

Mulighed i at afholde et kursus ved den nye sæsons start med Birger Krebs, der skal komme og fortælle om, hvordan trænere tackler dommerne, forældrene og dårlig opførsel i hallen.

 

”Respektheds-bøgle” – udstråle overfor gæsterne, hvad det vil sige at skabe ”god karma” i Klaruphallen

 

Newton: Hjælp med at sprede budskabet om Newton. Man behøver ikke at være skadet for at deltage

 

HJÆLP: Der bliver udsendt noget fra bestyrelsen, der ønsker hjælp til diverse nye tiltag, såsom MTB-løbet, nattevagt til LKB-cup og Nibefestivallen, som kan give klubben indtægter