Hej Alle Trænere, Hjælpetrænere og dem der nu skulle ligge inde med nøgler til Klarup og Gistrup Hallen.

Alle SKAL aflevere deres nøgler inden sæsonstart til enten Elsebeth, Thomas eller undertegnede, da vi skal have talt nøglerne op, og lavet en liste over hvem der har hvilke nøgler, og der vil blive udleveret en nøgle kontrakt.

Med Venlig Hilsen

Andreas Krebs

Børneformand