Mandag: 20.00 – 22.00 i Fjelleradhallen (Serie 1)

Tirsdag i lige uger: 20.30 – 22.00 i Klaruphallen (2. div. + 3. div.)

Tirsdag i ulige uger: 20.30 – 22.00 i Gistrup Hal 2 (2. div. + 3. div.)

Torsdag: 20.45 – 22.15 i Gistrup Hal 2 (2. div. + 3. div. + Serie 1)