Formandens beretning for året 2016

Tiden flyver af sted og når jeg så skal skrive beretning, kommer tiden til refleksion. Det er dejligt at være formand i Nøvling IF, for der sker meget og der er mange, der gerne kommer med ideer og giver hånd med til de forskellige aktiviteter.

FU Seminar: I bestyrelsen har vi de sidste år haft seminar sidst i august, hvilket jo ikke er lige efter ny bestyrelse er valgt, men jeg tænker, det er godt, for så kan de nye lige nå at finde lidt ud af, hvad der ligger i dette. Jeg synes det er meget givende at være på seminar og have god tid til drøftelser, og ikke som ellers med møde efter arbejde. Vi får set på årshjul og hvad vil vi have fokus på den kommende sæson.

Dette år blev det Knæk kurven, som DHF har sat fokus på, det indeholder Klub-Building og Håndbold i skolen. Vi fik hjælp fra udviklingskonsulenterne Jens Ulnits og Rikke Nielsen.

I NIF var vi forud godt på vej med Klub-buildning, da vi for år tilbage begyndte med ny struktur i klubben og jobbeskrivelse af alle opgaverne i klubben – store som små. Disse skulle optimeres og systematiseres, så de ville blive lettere at afsætte – overgive til frivillige. Vi fik set på Frivillighedsstrategi og fastholdelse af medlemmer og frivillige. Dette førte til Klubaften i oktober, hvor der kom ca. 30 – nye som gamle – alle gav deres bidrag på post-it med hvad der fungerer og hvad der kunne blive bedre – dermed fik vi i bestyrelsen meget at arbejde videre med.

Håndbold i skolen har vi også haft lidt gang i før ved at have Håndboldkaravanen for 0.-3. Klasse og hjælpe i ”motionsugen”. Generelt har vi et godt samarbejde med skolerne i Klarup og Gistrup, men det kan selvfølgelig optimeres i fremtiden.

Medlemmer/spiller: Vi arbejder meget for at få nye medlemmer til NIF og de, vi har, bliver ved med at spille håndbold. Det lykkes kun ved at have gode træner og hjælpere, som vil lægge mange frivillige timer i klubben.  

Igen i år har vi brugt mange penge på kurser, men jeg synes det er godt, da vi får ca 75 % retur fra kommunen og mere kompetente træner og instruktører til klubben. De helt unge hjælpetrænere er gode til at komme af sted sammen og enkelt gang med ældre træner, som de træner med. Det nyeste er instruktører til Newton, så spændende hvor godt det kommer til at køre og måske kan tjene pengene hjem igen.

DHF har netop afsluttet udviklingen af ny træner uddannelse, som jeg håber vores træner vil tage godt imod – både unge og ældre, man bliver jo aldrig for gammel til at lære.

Året har givet os hold i alle årgange – Trille-Trolle (2-5 årige) og U-6 og 8 i både Klarup og Gistrup, hvor der stille og roligt kommer flere spiller, hvilket jo er fremtidssikring af klubben. Desværre har vi ikke et U-10 pige hold, men der er enkelte piger, der spiller med hos U-12 piger.  Vi har igen U-16 drenge og U-18 piger, så hold i alle ungdomsrækker.

Vores klub er både brede og elite, hvilket vil sige, at for de bedste piger har vi samarbejde med Elite Håndbold Aalborg og drenge Aalborg Håndbold, dette giver nogle udfordringer, men også gode udviklingsforhold for de spiller, der har lyst til at forsøge sig på elite niveau. Vi får så senere spillere retur til senior rækkerne, hvis de ikke kan eller vil højere plan end, det vi kan tilbyde.

Året har givet samarbejde med IH Aalborg, hvilket giver børn med udviklings handicap mulighed for at spille håndbold og os god omtale. De er ca. 30-40 børn og forældre/hjælper, der møder op til Kidz Håndbold en gang om ugen. Dette har sat en udvikling i gang i hele landet og pt. arbejdes der på stævne for de hold, der er kommet i gang.

Senior er også i positiv udvikling. Forårets turnering blev længere end først antaget for herrernes 1. hold og dejligt, fordi de efter oprykningskampe rykkede op i 2. Division. Efter sommer var der over 30 til træning, så vi måtte tilmelde endnu et hold – 5 herre hold, det blev til serie 1, som rykkede op til jyllandsserien efter jul, et serie 2 hold og 2 tlf. hold i serie 3.

Damerne har gennem mange år spillet i jyllandsserien og 2. holdet serie 2, hvor det kan knibe med at få fuldt hold til kampene, så der er hentet hjælp ude i byen. 1. holdet klarer sig flot, så vi håber på oprykning i weekenden.  

Det nye tiltag efter sommerferien var Hyggedamer, hvor der er tilmeldt over 20 og kommer 9-14 til træning hver tirsdag – enkelte kan hjælpe på 2. holdet enkelte gange.

Så sportsligt går det godt og det kræver endnu mere økonomi og frivillige. Tak til alle jer, der giver jeres tid og interesse i klubben.

Newton: Vi forsøger os her med nyt tiltag – blive en skadesforebyggende/ – helbredende klub. I marts havde vi en workshop med Newton fitness, hvor medlemmer fra U-16 til senior kunne deltage. Foråret blev brugt til at få et samarbejde med afsluttende fysioterapeuterne, NIF og Newton Fitness i gang. Vi fandt 16 medlemmer med skader i skulder og ryg, der fik 3 mdr. genoptræning og måling af funktionsniveau – hvor alle havde positiv udvikling.  Vi blev enige om at uddanne 3 instruktører, som kan stå for den Newton træning, vi nu tilbyder alle – også ikke medlemmer af klubben.

Jeg siger tak til Christoffer for at være ansvarlig for samarbejdet og de medlemmer, der støtter op og de, der er villige til at være instruktør.

Beach Baner: Vi har de sidste år deltaget i Beach Håndbold på div. strande, som ofte blev aflyst, men sommeren 2016 blev de holdt på forskellige baner rundt i kredsen. Vi talte i bestyrelsen om, vi skulle få lavet vores egne baner på Nøvlingvej 90, men der var flere udfordringer i dette.  Vi kom så til at se på forholdene på LKB´s Beach volley bane v Gistrup hal 2, som med udvidelse ville være ideel for nye Beach Håndbold baner. I samarbejde med LKB, Gistrup skole og kommunen fik vi et hurtigt arbejdende udvalg på benene og inden sommerferien fik vi banerne klar.

Dette blev grundlaget for nyt tiltag ved sæsonstart, hvor vi nu laver Standerhejsning med Beach håndboldkampe på blandende hold fra U-6 til senior – der var super stemning og klubånd, desværre var alle hold ikke repræsenteret, men vi har lært af første gang, så forhåbentligt bliver det bedre i år.

Stor tak til dem, der var med til at få banerne lavet og klar til Standerhejsning.

NUT: Nøvling Ungdoms Turnering var lille i 2016 og vi skulle afprøve vores nye indkøb til planlægning af selve turneringen, hvilket gjorde det til en lettere og mindre stressfuld fredag. Der var stor aktivitet, god stemning og vi kunne spare udgifter til hjælp udefra, når der ikke var så mange deltagende hold og vi var heldige at kunne lave afslutnings stævne i Gigantium.

Stor tak til NUT udvalget, der har stået for planlægning, afvikling og opfølgning.

Damefest: Damefesten havde 5 års jubilæum og stadig noget både kvinder og mænd ser frem til, mændene vil gerne hjælpe og kvinderne vil gerne feste og give penge til klubben. Dejligt at vi fortsat kan tjene gode penge ved dette, og hver gang man taler om det, kommer der glæde i øjnene på dem jeg taler med.

Tak til planlægningsholdet og de hjælper, der er med på dagen.

Julebanko: Julebanko var et forsøg i 2015 med flot tilslutning og blev bestemt, at det skulle fortsætte, så med spænding så vi frem til dagen i november for samme dag var der stor banko i Fjellerad. Et særdeles aktivt og arbejdsomt udvalg med nye medlemmer fik samlet gode flotte præmier hjem og heldigvis kom der også mange denne gang. Traditionen er nu fastlagt til første lørdag i november, så vær klar igen her i 2017.

Tak til udvalget og jeres mange forbindelser.

Fangerne på fortet: De medlemmer vi har, der er gamle nok, vil kunne huske, at Fangerne på fortet tidligere var en juleafslutning. Dette har vi igen fået på benene takket være initiativrige senior spiller. Mange ungdomsspillere var mødt op til en forrygende aften, som nok helt sikkert bliver gentaget til jul igen.

Nytårskrudt: Traditionen er stadig god og givende for klubben. Det arrangerende team får det hele på plads og finder frivillige til at stå i boden i en ellers travl tid, hvor ungdomsholdene er på juletur til Bjerringbro, men lige kan nå at komme forbi på hjemvejen – så man bliver klar til nytårsaften. Tak for den store indsats her.

Tak: Alle i FU skal have stor tak for jeres aktivitet og deltagelse v møder. Det er for mig dejligt, at vi kan have diskussioner og drøftelser, som ender med fælles holdning og flere politikker for vores klub. Dejligt at vi er en god blanding af nye og erfarne kræfter i bestyrelsen.

Sidst vil jeg sige rigtig mange tak for den store indsats alle frivillige giver og de mange timer som træner og koordinatorer lægger i klubben– uden alle jer er klubben intet.