Statusmail til ForeningsPartnere

Juni 2016

Det er længe siden…

Den 1. april 2016 kom der nye regler på elmarkedet. Med de nye markedsregler har fulgt nogle meget store

systemopdateringer, der har betydet, at vi i en periode har været afskåret fra at kunne sende opdateringer

og nyheder til jer. Det beklager vi naturligvis, men vi kan glæde jer med, at nu er vi klar igen.

 

Status

I skrivende stund har I hos Nøvling IF pr. dags dato 65 husstande tilmeldt på jeres aftale. Disse tilmeldinger

giver tilsammen et anslået elforbrug på 243452 kWh ForeningsEl – og danner dermed grundlaget for jeres

udbetaling.

 

Den årlige udbetaling nærmer sig

Vi nærmer os tiden for den årlige udbetaling. Lige som sidste år vil udbetalingen kun foregå via en PBS-

udbetaling eller som overførsel til jeres NemKonto.

På grund af de nye regler på elmarkedet, kan vi desværre ikke opgøre jeres bonus for de sidste 12 måneder.

I stedet får I udbetalt bonus for perioden 1. juni 2015 til 31. marts 2016, altså for 10 måneder. Til næste år

betyder det, at udbetalingstidspunktet rykkes frem til maj måned, og her får I igen bonus for 12 måneder.

 

Nye regler på elmarkedet = nye krav til måden at tilmelde sig ForeningsEl

De nye regler på elmarkedet betyder, at der er kommet nye krav til, hvilke oplysninger vi skal have fra vores

kunder, ligesom der også er nye krav til, hvad vi skal oplyse kunderne om, i forbindelse med de skifter

produkt/energiselskab.

Fx skal vi fremover oplyse kunderne den samlede pris på deres forventede elforbrug inkl. moms og afgifter

samt betaling til deres netselskab. Ligeledes er det et lovkrav, at kunderne fremover skal oplyse deres

CPR-nr. eller CVR-nr., når de indgår en elaftale.

For at kunne leve op til kravene om prisoplysning og sikker håndtering af personfølsomme data ser vi os

desværre nødsaget til at fjerne muligheden for at kunne tilmelde sig ForeningsEl via de tilmeldings-

formularer og brochurer, I har brugt indtil nu.

I stedet skal alle tilmeldinger fremover foregå via vores hjemmeside www.Foreningsel.dk 

Hvis vi fremover modtager tilmeldinger via de trykte materialer, kan vi desværre ikke godkende

tilmeldingen, og de vil derfor ikke blive behandlet. Så det er vigtigt, at I tager hjemmesiden i brug.

Vi har opdateret vores retningslinjer, som vi vil bede jer om at læse grundigt igennem. Retningslinjerne ligger

på vores hjemmeside:

https://www.energinord.dk/media/3150/foreningsel_guideline_til_medlemshvervning-10.pdf

 

Bestil brochurer og download logo på energinord.dk

I kan fortsat downloade fx logoer og tekster om ForeningsEl på vores hjemmeside. Og I har også stadig

mulighed for at bestille en tilrettet version af vores ForeningsEl-brochure, hvor jeres eget logo er indsat.

Vi vil derfor opfordre jer til at få bestilt nyt opdateret brochuremateriale, og smide alt gammelt materiale ud.

I kommer til Partner-siden her:

https://www.energinord.dk/privat/el/el-standardprodukter/materiale- til-foreningsel/

Har I spørgsmål, kan I altid kontakte vores kundeservice pr. tlf. 7015 1670 eller

Arne Melgaard tlf. 2440 6222, mail am@energinord.dk.

Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med jer!